Vreemdgaan

Vreemdgaan

Vreemdgaan is voor veel stellen een nachtmerrie, die de verbondenheid en vertrouwdheid van de intieme relatie ernstig beschadigd. Als partner ontdekken dat je liefdespartner is vreemdgegaan is van een ongekende emotionele verwarring. Het voelt alsof de grond onder je voeten wegzakt, waarin je je houvast verliest. Teleurstelling, wantrouwen, verdriet en boosheid maken zich meester van je. Je gaat door een diep en pijnlijk rouwproces. Het meest tegenstrijdige van alle gevoelens is dat je naast je haat nog altijd liefde voelt voor je overspelige partner. Vreemdgaan wordt door partners als het ergste wat hun relatie kan overkomen beschreven (alleen het overlijden van een kind wordt als erger ervaren).

Problemen rondom vreemdgaan raken diep. Wanneer de pijn geen plek gegeven wordt kan het overspel jaren na dato nog altijd erg beschadigend zijn, vaak met blijvende littekens. Toch levert een buitenrelationele affaire niet voor alle paren trauma’s op.

Sommige ontrouwe partners leven jarenlang met het geheim van hun ontrouw, anderen worden betrapt en weer anderen biechten hun overspel op. Het is per persoon en stel verschillend hoe het beste om te gaan met een buitenechtelijke affaire. Wanneer het overspel eenmaal uitgekomen is zijn er ook tal van mogelijke verdere uitkomsten. Het ene stel gaat scheiden, de partner uit een ander stel neemt wraak. Bij weer een ander is het vertrouwen diepgaand beschaamd, maar is de situatie zodanig dat een breuk niet gedragen kan worden. Sommigen kiezen ervoor met de ‘derde’ verder te gaan, anderen leven tijdenlang in stilzwijgen en wantrouwen. Er zijn tal van redenen te bedenken waarom mensen ontrouw plegen.

Hoe nu verder na overspel?

Natuurlijk, het vertrouwen heeft een enorme opdonder gekregen en vraagt om herstel. Niets zo pijnlijk als een beschadiging die niet herstelt wordt. Na de schok komt het besef verder te moeten, al dan niet samen. In dat laatste geval is er doorgaans een lange weg te gaan. Zoals het gezegde reeds zegt:

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

Toch is er wel degelijk een leven na een buitenrelationele affaire. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de stellen na een affaire toch bij elkaar blijft. Eveneens blijkt uit onderzoek dat wanneer de ontrouwe partner met de derde een relatie aangaat, deze slechts in 15% van de gevallen leidt tot een blijvende relatie. In de meeste andere gevallen gaat een dergelijke relatie al snel over. De spanning is weg, de heimelijkheid is weg en vaak ook de andere aspecten die de affaire deden ontstaan zijn verdwenen. Daarnaast is het zo dat de meeste vreemdgaande partners inzien dat de relatie met hun eigenlijke partner zo rijk is, zo belangrijk is, dat ze ervoor kiezen bij de partner te blijven. Het gaat er dan vaak ook veel meer om wat de elementen waren die tot het vreemdgaan hebben geleidt en hoe dit kon gebeuren.

Voor wie?

Stellen en individuen, geconfronteerd met vreemdgaan, komen met uiteenlopende redenen in therapie. Ik help jullie graag om temidden van de verwarring een baken van houvast te zijn. Gezamenlijk onderzoeken we wat er nodig is. Daarnaast ondersteun ik jullie bij het helende proces, dat ongeacht hoe jullie verder gaan, een belangrijk onderdeel is van de verwerking.

Ook mensen die ontrouw plegen zonder dat de buitenwereld ervan af weet kunnen bij mij terecht. Doorgaans wordt het als een opluchting ervaren om je ontrouw te kunnen ‘opbiechten’ zonder dat er een oordeel over geveld wordt. Gezamenlijk kunnen we onderzoeken welke stappen je wilt zetten en hoe je dit wil doen.