Vertrouwen

Vertrouwen

Een veel gehoord probleem binnen relaties is een verminderd of beschadigd vertrouwen. Hiervoor zijn enkele redenen te bedenken, waarvan vreemdgaan wellicht de meest voor de hand liggende is. Echter, ook wanneer een van de partners zich geheimzinnig voordoet (bijvoorbeeld om gezichtsverlies te voorkomen thuis. Of om schaamte te verbergen) kan er een breuk in het vertrouwen optreden. Daarnaast kan een verminderde intimiteit leiden tot een verminderd vertrouwen in elkaar.

Vertrouwen opbouwen kost tijd. Het bekende gezegde zegt: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Vertrouwen zit deels in wat je zegt, maar vooral in wat je doet. Wanneer de daden en de woorden overeenstemmen groeit vertrouwen. Je wordt geloofwaardig, stevig, iemand om op te bouwen. Vertrouwen heeft in de context van een relatie een sterke band met veiligheid en geborgenheid. Je voelt je eerder geborgen bij iemand die je kan vertrouwen, dan wanneer je op je hoede moet zijn.

Vertrouwen biedt openheid en groei

Vertrouwen impliceert een openheid naar mogelijkheden. Het is iets wat je aan iemand geeft of schenkt. Het is iets wat je naar buiten toe uitdraagt. Wie vertrouwt accepteert dat het leven altijd een zekere mate van onzekerheid in zich heeft. Hiermee leren leven is voor veel mensen een hele opgave.

Wanneer je de ander los kan laten en kunt accepteren dat hier een risico aan zit, ontwikkel je je naar een nieuwe fase in de relatie. Blijf je iemand echter wantrouwen, dan stagneert de groei. De een voelt zich bekeken en de ander blijft zijn/haar wantrouwen bevestigd krijgen. Een negatieve spiraal, die tot conflicten en verwijdering leidt.

Een ander aspect wat hierin een rol speelt is het kunnen stellen van grenzen. Wanneer een van de partners de ander niet volledig vertrouwt, kan het aanvankelijk helpen om volledige openheid van zaken te geven. Echter, na een bepaalde tijd dient hier weer paal en perk aan gesteld te worden. Doe je dit niet dan groeit juist het wantrouwen. Het voelt namelijk voor beiden onveilig wanneer je de ander voortdurend moet blijven controleren. Het is dan zaak om te onderzoeken wat aan dat controlegedrag ten grondslag ligt. Het thema verschuift dan bijvoorbeeld naar veiligheid.

Wanneer we met vertrouwen werken is het belangrijk dat we dit in een veilige ruimte doen. Dat kan bijvoorbeeld binnen de kaders van relatietherapie. Door uit te spreken en te onderzoeken wat het wantrouwen en de onveiligheid voedt, kunnen er woorden gegeven worden aan het gevoel. Daarnaast zullen enkele oefeningen helpen om grenzen te stellen en te leren accepteren dat er altijd een kleine mate van onzekerheid in het leven aanwezig blijft. Dat deze onzekerheid niet alleen gevaar oproept, maar ook mogelijkheden en groei.