Relatietest – Verzoeningen

Verzoenen

Wanneer je op auto-rijles zit, leer ten eerste hoe je moet remmen. Daarna kun je de volgende vaardigheden leren. In een relatie geldt hetzelfde. Wanneer een conflict dreigt te escaleren is het belangrijk dat één van de partners op de remmen kan staan en dat de ander dit ook opmerkt. Zo kan voorkomen worden dat een conflict vanuit een minachtende, kritische vesting wordt gevoerd door de een en de ander een muur gaat bouwen waar zelfs een vermagerde bacil niet meer doorheen komt.

Dat remmen uit zich vaak in wat ik verzoeningen noem. Pogingen om een ruzie van verdere escalatie te weerhouden. Hierbij kan de toon misleidend zijn, maar is de inhoud van het gezegde wel degelijk verzoenend, bijvoorbeeld wanneer je partner zegt: “Kunnen we hier nu eindelijk eens over ophouden!”. De felle toon en het woord eindelijk zou een trigger kunnen zijn om nog meer kanonnen in stelling te brengen, of… met een adempauze… gehoord worden als een verzoeningspoging. Over het onderwerp ophouden en nagaan wat het onderwerp triggert.

Hieronder 20 vragen die een indruk geeft over jullie mate van verzoenen. De vragen kunnen met W (waar) of O (onwaar) beantwoord worden.

1) Wij zijn goed in het nemen van een pauze wanneer we daar behoefte aan hebben.
2) Mijn partner accepteert over het algemeen mijn excuses.
3) Ik kan toegeven dat ik ernaast zat.
4) We kunnen over het algemeen een gevoel voor humor behouden.
5) Ik ben aardig bedreven in het kalmeren van mezelf.
6) Wanneer mijn partner zegt dat we op een andere manier met elkaar moeten praten, heeft hij/zij daar gelijk in.
7) Mijn pogingen om discussies te behoeden voor escalatie, zijn doorgaans effectief.
8) We zijn goede luisteraars, zelfs wanneer we verschillende meningen over een standpunt hebben.
9) Wanneer zaken te heet onder onze voeten worden, zijn we in staat hier afstand van te nemen en iets in ons gesprek / situatie te veranderen.
10) Mijn partner kan mij goed geruststellen wanneer ik van streek ben.
11) Ik heb er vertrouwen in dat we de meeste zaken tussen ons wel op kunnen lossen.
12) Wanneer ik opmerk hoe we op een betere manier kunnen communiceren met elkaar, luistert mijn partner naar mij.
13) Zelfs wanneer het er hard aan toe gaat tussen ons, weet ik dat we voorbij onze standpunten kunnen kijken.
14) We kunnen hartelijk naar elkaar zijn, zelfs wanneer we het (fundamenteel) met elkaar oneens zijn.
15) Plagen en humor werkt doorgaans prima om mijn partner uit haar / zijn negativiteit te halen.
16) We kunnen helemaal opnieuw beginnen met een discussie, zij het op een betere manier dan de eerste versie, indien dit nodig is.
17) Wanneer de emoties hoog oplopen, helpt het te zeggen hoe erg van streek ik raak van ons verschil.
18) We kunnen zelfs grote meningsverschillen tussen ons bespreekbaar maken.
19) Mijn partner toont haar / zijn waardering voor de leuke dingen die ik doe.
20) Zolang ik maar blijf volhouden om tot een gesprek te komen, blijkt dit uiteindelijk ook te werken in de praktijk.

Geef jezelf voor elk Waar antwoord 1 punt.
13 of hoger: Er bevinden in jullie relatie nauwelijks tot geen problemen omtrent verzoeningen en het de-escaleren van conflicten. Dat is fijn, meningsverschillen mogen bestaan en kunnen gedragen worden. Dit leidt tot groei en reflectie van jezelf en je relatie. Houden zo!
Minder dan 13: Jullie relatie kan wel wat hulp gebruiken om effectiever te worden in verzoeningen. Om te voorkomen dat discussies of meningsverschillen escaleren. Er zijn effectieve manieren om te leren hoe te luisteren en te de-escaleren.

Wil je leren hoe je beter met elkaars verschillen om kan gaan? Meld je dan aan voor een kennismakingsgesprek:

Online aanmelden