Ruzie en relatie

Ruzie en relatie

In elke relatie, of die nou goed is of niet, komt ruzie voor. En om een hardnekkig misverstand weg te werken: het is een illusie dat door slechts je communicatievaardigeheden te verbeteren je bij elkaar blijft. Het helpt wel mee, maar er zijn andere, belangrijkere zaken die dit verschil maken. Lees hieronder meer daarover.

Ruzies kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën: oplosbaar of eeuwigdurend. Beide conflicten kunnen in een patstelling terechtkomen. Vanaf dat moment graven de partners hun loopgraven en gaat een communicatievaardigheid meer of minder weinig toevoegen. Er is iets fundamentelers waar naar gekeken moet worden. Waaraan herken je of je relatie in een patstelling terechtgekomen is?

 • Het conflict heeft als gevolg dat je je afgewezen voelt door je partner.
 • Je blijft er maar op terugkomen, zonder dat er enige vooruitgang.
 • Jullie graven je steeds dieper in en geen van beiden is van plan te buigen.
 • Wanneer een van jullie het onderwerp aansnijdt, eindigt de conversatie in meer frustratie en pijn.
 • Jullie conversaties over het onderwerp zijn verstoken van humor, plezier of genegenheid.
 • Gaandeweg worden jullie nog onbuigzamer, hetgeen leidt tot kwaadspreken over elkaar tijdens deze gesprekken.
 • Dit kwaadspreken heeft tot gevolg dat de loopgraven dieper worden en jullie posities nog meer gepolariseerd worden en extremer in taalgebruik en perspectief. Eveneens tot nog minder bereidheid tot een compromis te komen.
 • Uiteindelijk vervreemden jullie van elkaar, hetgeen tot een relatiebreuk kan leiden.

Wellicht herken je iets in bovenstaande en zou je er graag vanaf willen. Dat kan. Hoe diep de loopgraaf ook gegraven is, er is altijd een weg terug. Ergens diep van binnen is er iets gezamenlijks. Het is het al die tijd waard geweest de ander zo te bevechten, omdat er iets heel waardevols tussen jullie is. Zolang het vechten niet in onverschilligheid en vervreemding vervallen is, is er hoop.

“Wat buigt blijft heel” – Chinees gezegde

ruzie en relatie

Wat is (was) jullie gezamenlijke droom? Met welke idealen stapten jullie in deze relatie? Het is belangrijk om naar deze zaken te kijken. Je kunt wel betere manieren van communiceren vinden, elkaar uit laten praten, ik-boodschappen (tamelijk belangrijk) en dichtbij je gevoel blijven, maar daarmee ben je er nog niet. Naast communicatie is het vooral belangrijk om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Je te richten op wat jullie samen willen verwezenlijken. Daarnaast naar hoe jullie je gevecht beginnen. Na enige tijd van bonje maken ontstaat het volgende veelvoorkomende patroon:

 • Partner A opent het gevecht met een afwijzing, kritiek, schuld of minachting.
 • Partner B reageert defensief of onverschillig.
 • Partner A versterkt de opening met meer nadruk op minachting.
 • Partner B probeert de situatie te redden
 • Partner A beantwoord dit met nog meer minachting of een nieuwe aanval van kritiek, schuld of afwijzing.
 • Partner B probeert of nog een laatste reparatie-actie, of trekt zich terug
 • Waarna Partner A nog harder aanvalt of zich ook terugtrekt, tot de lucht zogenaamd geklaard is en er niets gebeurt is.

Een eerste stap in leren ruzie maken is om bovenstaand patroon van kritiek en minachting te doorbreken. Doe de test om te kijken in hoeverre jullie je ruzies hard of zacht inzetten, of meld je hier aan.

Online aanmelden