Personalia

Relatietherapeut Utrecht EFT

Ralph Evers (1980) – Relatietherapeut

Ik heb psychologie in Groningen gestudeerd en heb me na mijn afstuderen verdiept in de gestalttherapie. Binnen deze therapiestroming, die de relaties tussen mensen onderling en mensen en hun situatie centraal stelt, heb ik me tevens in relatietherapie verdiept. Ik heb cursussen gevolgd in zowel de EFT-methodiek als de gestaltbenadering van relaties.

In relatietherapie gaat de hulpvraag over de wisselwerking tussen de beide partners. De vraag is: hoe zijn we in deze situatie verstrikt geraakt en hoe komen we er weer uit? Door jullie creativiteit aan te boren en in te zetten ondersteun ik jullie op je eigen pad.

Opleidingen

Ralph Evers is lid van:

  • Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Bestuurslid sectie Lichaamsgericht Werkende Psychologen, binnen het NIP
  • Geregistreerd Gestattherapeut bij het Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie (NVAGT)
  • Geregistreerd Gestalttherapeut bij European Association for Gestalt Therapy (EAGT)
  • Bestuurslid Existentieel Genootschap ALETHEIA