Relatietherapie

Relatietherapie in Utrecht

Hartelijk welkom bij de relatietherapiepraktijk in Utrecht, hét adres voor relatietherapie in Utrecht! Je zoekt hier omdat je relatie niet (meer) naar wens is. Ruzies duren maar voort en worden niet uitgepraat. Er is geen zin in seks meer. Je partner is vreemdgegaan en je zit met je handen in je haar over hoe nu verder? Jullie zijn uitelkaar gegroeit en in een verstandshuwelijk terechtgekomen. Je beseft je dat je de komende 40 jaar niet zo verder wilt.

Online aanmelden

Relatieproblemen en patronen

Relatieproblemen ontstaan nooit zo maar. In het begin bruisten jullie immers van verliefdheid en tomeloze energie. Je leek samen te smelten met je partner en je kon aan weinig anders denken. Toch blijken ook jullie te verschillen. Na verloop van tijd komen die verschillen aan het licht. Ik ben ik en jij bent jij. Mogen de verschillen bestaan? Hierover vindt veel conflict plaats. Wanneer we in staat zijn conflicten uit te praten, dan werken ze verbindend. Doordat we ons na een periode van onveiligheid (het conflict) veilig voelen (doordat we het conflict uitpraten) groeit het vertrouwen in elkaar. Dit bevordert de intimiteit. Er kunnen echter ook patronen ontstaan.

Patronen

Patronen zijn ingesleten paden van reageren op elkaar. Kleine ergernissen die gaandeweg heel groot worden. Conflicten die altijd op eenzelfde manier verlopen. Gaandeweg lijkt het alsof je met je partner in een routineuze dans bent terechtgekomen. En nog een vruchteloze dans ook. In relatietherapie worden tal van patronen tussen jullie onder de loep genomen. Sommige patronen zijn prima, anderen niet. Door nauwgezet te kijken wat jullie doen, ga je je patronen herwaarderen. Hierdoor ontstaat er ruimte om te veranderen. Verandering vindt nooit plaats door dit te willen, zoals mensen geneigd zijn te zeggen: “vanaf morgen ga ik zus en zo anders doen”, of: “ik moet meer m’n best doen”. Vergeet het maar! Je doet al je best en je hebt je afgelopen maanden al minsten 5 keer voorgenomen ‘het’ anders te gaan doen.

Nee, verandering kan pas plaatshebben op het moment we door hebben wát we doen. Wanneer we inzicht krijgen in onze patronen. Wanneer we de gevoelens en ideeën die hiermee samenhangen kunnen delen met de ander.

relatietherapie

“Iedere keer wanneer er tussen Arthur en Marjan een conflict dreigde te ontstaan, sloeg Arthur dicht. Hij zweeg, verliet de kamer, een ijselijke stilte bleef achter en in een gespannen sfeer brachten ze beiden hun avonden door. Tot het moment dat Marjan het niet langer meer trok en ontplofte. Ze begon te gillen, voelde zich radeloos en schopte tegen deur en meubilair. Na zo’n ‘driftbui’, verweet Arthur haar dat ze onredelijk reageerde. Volwassen mensen zouden beter moeten weten. Zij trok de stiltes niet langer, haar gezondheid ging achteruit. Ze trok aan de bel. In de relatietherapie kon Arthur na een aantal sessies duidelijk maken wat er met hem gebeurde wanneer er spanningen tussen hen ontstonden. Dit deed hem denken aan vroeger. Alle angsten van vernedering en buitensluiting komen terug in hun conflicten. Toen Marjan dit begreep kon ze compassie voelen voor zijn angst en samen leerden ze op een andere manier hun irritaties naar elkaar uit te spreken. Waarna ook Arthur meer van zich liet horen en er heel wat meer levendigheid in de relatie terugkwam. Ook op seksueel gebied.”

Relatietherapie werkt

Doorgaans sluit ik de relatietherapieën naar de wens van de stellen af. Soms echter, loopt dit anders. Men komt er tijdens het proces achter dat men te ver uitelkaar gegroeit is. Dat normen en waarden teveel (zijn gaan) verschillen en dat het beter is om uit elkaar te gaan. Ook kan het zijn dat tijdens de relatietherapie persoonlijke problemen van een van de partners op de voorgrond komt te staan. We kunnen er dan voor kiezen om de therapie tijdelijk te onderbreken en eerst aandacht te besteden aan de individuele noden, alvorens verder te gaan met de relatietherapie.

Nader tot elkaar

Wanneer de oude patronen doorbroken worden ontstaat er ruimte voor een nieuw samen-leven. Een opnieuw verbinden. Doordat de oude blokkades en hindernissen nu samen overwonnen kunnen worden, komen de eigen behoeftes meer aan bod. De man wil bijvoorbeeld zijn autonomie meer kunnen voelen en de vrouw wil niet inboeten op intimiteit en samenzijn. Door de veiligheid waarin opnieuw de relatie vormgegeven wordt kan hieraan voldaan worden. Plus, dat wanneer je eenmaal geleerd hebt hoe ruzie te maken en hoe te communiceren met elkaar, toekomstige conflicten minder snel tot doodse situaties leiden. De partners zijn nader tot elkaar gekomen.