Relatiecoaching

Relatiecoaching Utrecht

De relatiecoach is er voor de meer praktische vragen. De meer oplossingsgerichte insteek. Het verschil met relatietherapie is dat therapie zich kenmerkt door een procesgerichte begeleiding. Daarnaast wordt er met de dieperliggende hechtingsbehoeften gewerkt. Bij relatiecoaching ga ik er vanuit dat jullie reeds zelf al een aantal belangrijke zaken besproken hebben en dat er een derde nodig is om jullie op het juiste traject te krijgen. Om de patronen die in jullie beider blinde vlek blijft, helder te maken en aan te pakken. Er kan op verschillende terreinen coaching gegeven worden. Soms ligt de focus meer op het gebied van de intimiteit en seksualiteit. Een andere keer meer op het vlak van de communicatie of over afspraken binnen de relatie.

Relatiecoaching is een goed en kortdurend alternatief tegenover relatietherapie. Het vertrekpunt ligt bij de inbreng van de partners. Vaak is er van te voren al gesproken over wat er ter sprake komt bij de relatiecoach. De sessies kennen een gestructureerde aanpak, rondom een aantal kernvragen, zodat de partners snel to-the-point komen. In ongeveer 4 gesprekken is dan vaak de hulpvraag aangepakt en een oplossing heeft zich aangediend. Mocht er daarna behoefte zijn om op diepere lagen in te gaan, dan is dit met het voorwerk in de relatiecoaching een ‘gemakkelijke’ stap.

Relatiecoaching kan breder ingezet worden. Naast met stellen te werken, werkt de methodiek eveneens in een zakelijke relatie.

Zakelijke relatiecoaching

Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een (slepend) conflict op de werkvloer. Ook binnen organisaties hebben medewerkers een ‘relatie’ met hun werk. Doorgaans vertaalt deze relatie zich als loyaliteit of betrokkenheid. Een conflict kan dan verregaande gevolgen hebben. De sfeer op de werkvloer of een afdeling kan zodanig verziekt raken dat de algehele productiviteit en creativiteit van de medewerkers / werkvloer daalt. In deze gevallen kan relatiecoaching een uitkomst bieden. Het hoe en wat van het conflict komt op de achtergrond en hoe het conflict doorwerkt op de onderlinge relaties komt centraal te staan. Er is aandacht voor erkenning en de gefrustreerde behoeftes. Daarnaast streef ik ernaar de betrokkenen op horizontale wijze met elkaar te laten communiceren. Horizontale communicatie is een communicatievorm die voorbij gaat aan de hiërarchie en vanuit het IK-perspectief contact legt met de ander. Zo maak je je behoeftes kenbaar, zonder deze af te dwingen. Door de toegenomen transparantie ontstaat een nieuwe, prettige werksfeer, waarin de strijdbijl begraven kan worden en er ruimte komt voor persoonlijke initiatieven.